PROJEKTEKSEMPLER

Renovering af vand & gas


Vi tilbyder renovering af ældre rør symstemer samt etablering af nye.

Alt fra stikledninger til hovedforsyning.

Projektoplysninger


Her ses mindre renoverings opgave af gammel støbejerns ledninger.

Samt etablering af nye kundestik til gas


Udskiftning af ventiler


Fraskæringer af gamle gas & vand stik


Akutte rør brud


Arbejdet udføres for.


FREDERIKSBERG FORSYNING


PRIVATE STIK KUNDER


FORSIKRINGS SKADER

Renovering af fjernvarme


Vi tilbyder renovering af ældre fjernvarme ledninger samt etablering af nye.

Alt fra stikledninger til hovedforsyning.

Renovering & etablering af ny kloak


Vi tilbyder renovering af ældre rør symstemer samt etablering af nye.

Alt fra stikledninger til hovedforsyning.

Projektoplysninger


Her ses mindre og størrer renoverings opgaver af fjernvarme ledninger.


Fjernvarme brud


Samt etablering af nye kundestik til fjernvarme


Forhøjning og renovering af fjernvarme Kammer


Etablering af beton dække til højt liggende fjernvarme


Renovering og nedbrydning af gamle fjernvarme kanaler til nye forsynings ledninger


Arbejdet udføres for.


FREDERIKSBERG FORSYNING

Projektoplysninger


Her ses større rør lednings arbejde som er igang med at blive etableret til afledning af regnvand.


Samt mindre og større kloak arbejde


Nye spildevands & regnvands ledninger


Sætning af sandfangs brønde samt gennemløbs brønde


Sætning af pumpebrønde samt udluftning


Andre etableringer


Kloak brud


Arbejdet udføres for.


MJ ERIKSSON


FREDERIKSBERG FORSYNING


PRIVATE KUNDER


FORENINGER

VI KAN OGSÅ HJÆLPE DIG